Image

Råd / Bruksveiledning

Vinterbruk Forberedelsene : 
Kontroller om det er lakk- og rustskader på campingvognen og utbedre disse.
Forviss deg om at det ikke kan trenge vann inn i ventilasjons og utluftings åpningene og inn i varmeapparatet. • Beskytt metalldeler på under gulvet mot rust med et rustmiddel basert på voks. • Behandle utvendige flater med et egnet middel. Campingvognen er konstruert slik at den kun er beregnet til vinterbruk i begrenset omfang. For vintercamping, anbefaler vi at du optimaliserer din campingvognen etter produsentens anvisninger. Vi som forhandler hjelper deg gjerne med dette.

Viktig for Vinterbruk :
Alle campingvogner og biler har av utlufting på tak og friskluftinntak under. De fleste sentralvarmeanlegg har luftforsyning og eksos over tak. Hvis skorstein er overdekt av snø vil det medføre driftsforstyrrelse ved gassdrift. Snø må da fjernes, eller det kan ettermonteres skorstensforlenger.
Ved høye minus temperaturer på vinteren kan kjøleskap slutte å virke. Dette skyldes at veske i kjøleaggregatet er frosset pga lav temperatur. Varme element kan ettermonteres. ( Noen vogner har dette som standard ) Løsning kan være å starte kjøleskapet på gass. Det kan gå flere døgn før det igjen fungerer som normalt (Dette er ikke en feil men vognen eller kjøleskapet). Vinterdeksel kan monteres på kjøleskapventiler for å avhjelpe dette. Ved lavere temperaturer kan oppstart på gass være nødvendig.
Ved vintercamping er det også viktig å lufte ut fuktig luft når vogna varmes opp. I mange tilfeller endrer man temperatur fra - 20 grader til + 25 grader i løpet av få timer. Dette medfører høy luftfuktiget og mye kondens i vogna. Enkleste måte å få dette ut av vogna er å åpne takluker ved oppvarming.
Fyll aldri opp vannsystemet før vognen er oppvarmet til romtemperatur. Ved nedkjølt vogn vil vannet fryse i vannrør / kraner samt koblinger, og kan da påføre skader i vannsystemet. Husk altid drenering av hele vannsystemet før avreise vintertid. Sjekk alltid Bruksveiledning og har vognen dusj legges denne ned i kabinett gulv for å unngå vannlås. Slurv og dårlige rutiner ved vintercamping kan påføre mange store ergrelser og kostnader for bruker. Dette er som regel ikke noe som inngår i garantivilkår hos produsent..
Start ikke vannpumpen før den er tint og aktuell romtemperatur er oppnådd. Det tar bare ett øyeblikk for en frosset pumpe å bli defekt. Da kan svi lukt kjennes eller pumpen blir deformert. Slikt dekkes ikke av Garanti.

Ang Kjøleskap ved vinterbruk over -20
Ved ekstrem kulde ( - 20 og kaldere  ) kan i mange tilfeller kjøleskapets kjølevæske fryse selv om vinterdeksler er satt på.  Dette krever da oppvarming eller i de tilfeller kjøleskap har ekstra utstyr som varmeelement  at kjøleskap blir stående på over flere dager for at dette skal tines opp igjen.  Det er i få tilfeller at ett kjøleskapet tines opp  fra Fredag til Søndag.  I ekstreme tilfeller må lufte deksel demonteres på utsiden og varmepistol må til for å tine dette hurtig opp. NB : Dette er ikke en reklamasjon.  Vind styrke er også med å påvirke høyere minus temperaturer. Ved for høye minus temperaturer vil heller ikke gass regulator / gassflaske fungere slik den skal og du vil kunne oppleve gass feil på kjøleskap samt sentralvarmen.

Anbefaling fra dekkprodusenten •
Etter 6 år skiftes dekkene, uavhengig av dekkdybden. • Sterke støt mot fortauskant, slaghull eller andre hindringer må unngås.
Alder på dekk Dekk bør ikke være mer enn 6 år gamle. Etter 6 år vil campingvognen miste forutsetningene for å kunne kjøre med 80 km/t, dessuten begynner materialet å bli dårlig ( sprekk dannelse ) pga. aldring og lengre lagringstid. Den firesifrede DOT-koden som står oppført på dekkets sidevegg, forteller når dekket er produsert. De to første sifrene angir produksjons uke og de to siste sifrene produksjons år. 4.3 Mønsterdybde og alder på dekk
Eksempel: DOT 0814 betyr uke 8 i produksjonsår 2014.

Periodisk kjøretøykontroll :  Det er ikke krav om periodisk kjøretøykontroll for campingvogner i Norge. Det anbefales imidlertid en uforpliktende visning annethvert år. Årlig service kan anbefales med gass lekkasjetest.
Har vognen vannbåren varme bør frostvesken måles/sjekkes hvert år og skal tåle -35. Bør byttes hvert 5 år.

Sikkerhet :
 Husk at gass slanger er ferskvare og merket med produksjons år. (Leve tid 5 år). Regelmessig trykktest av gassanlegg anbefales.
Bestill fukttest, service eller reperasjon her!

Bestill deler her!

Tlf. 75 56 37 55 - E-post: salg@caranord.no- roy@caranord.no - Åpningstider: Mandag - Onsadg: 09.00 - 16.00  Torsdager 09.00 - 16.00 - Fredag i lav sesong 09.16.00 ( Høysesong 09.00 - 17.00  Lørdager i lavsesong : Stengt - TLf Salg : 992 63755

Webesign og publiseringsløsning: mpDesign